Splash Klasse Organisatie Nederland

Button Down

Privacybeleid

Privacybeleid van het SKONDit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het SKON verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van het SKON of om een andere reden persoonsgegevens aan het SKON verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u dit privacybeleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de secretaris van het SKON Email: secretaris@splashklasse.nl

2. Welke gegevens verwerkt het SKON en met welk doel

2.1 In het kader van je lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeningnummers. Ook beeldmateriaal dat tijdens (door het SKON georganiseerde) activiteiten wordt gemaakt valt onder deze persoonlijke gegevens.
2.2 Het SKON verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
b) uw naam, adresgegevens, email adres en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het SKON
c) uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en email adres worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, trainingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
d) Beeld materiaal kan gebruikt worden voor publicatie op de website, Instagram en Facebook van het SKON
2.3 Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens kunnen tot uiterlijk een jaar na beƫindiging van lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met het SKON en u te informeren over de ontwikkelingen van het SKON.
2.4 E-mail berichtgeving (opt-out): Het SKON gebruikt je naam en e-mailadres om de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van het SKON.

3. Bewaartermijnen

Het SKON verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het SKON passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het SKON gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van het SKON kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het SKON zal binnen een maand na ontvangst op uw verzoek reageren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop het SKON je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de secretaris via het mailadres secretaris@splashklasse.nl
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Contact

share

Volg ons op social media


alternate_email

Stuur ons een mail


secretaris@splashklasse.nl
Menu
close